Gọi điện
Nhắn tin
  • GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001: 2015

Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: cơ cấu tổ chức, các quy trình, quá trình và nguồn lực cần thiết để quản lý chất lượng. Đây là hệ thống để quản lý quy trình công việc một cách khoa học, kiểm soát chất lượng sản phẩm và dịch vụ chặt chẽ, từ đó tăng sức cạnh tranh, uy tín và hình ảnh của công ty.

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

  • GIẤY CHỨNG NHẬN QCVN 26: 2016/ BLDTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện không buồng máy, của công ty Thang máy Trường An.

chứng nhận quy chuẩn

  • GIẤY CHỨNG NHẬN QCVN 26: 2016/ BLDTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện.

quy chuẩn của thang máy

  • GIẤY CHỨNG NHẬN THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC CHÚNG TÔI BẢO HỘ
Đối với thang máy điện không buồng máy
chứng nhận thương hiệu2
Đối với Thang máy điện có buồng máy

Tìm hiểu thêm về chúng tôi:

Trả lời