TỔNG CTY XÂY DỰNG CIENCO

 • Địa chỉ: Đà Nẵng
 • CĐT: Công ty CP Đà Nẵng
 • Năm thực hiện: 

KHÁCH SẠN TÂY BẮC ( 4*)

 • Địa chỉ: Tuần Giáo, Điện Biên
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

SIÊU THỊ HƯƠNG LONG

 • Địa chỉ: TP. Lại Châu
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

SIÊU THỊ HOA BA

 • Địa chỉ: TP. Điện Biên Phủ
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

BỆNH VIỆN ĐỨC MINH

 • Địa chỉ: TP. Hà Giang
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

BỆNH VIỆN LAND Q

 • Địa chỉ: TP. Bắc Giang
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

CÔN AN TP. ĐIỆN BIÊN PHỦ

 • Địa chỉ: TP. Điện Biên Phủ
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

KHÁCH SẠN PHONENIX (4*)

 • Địa chỉ: TP. Hà Giang
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

BỘ CHQS TỈNH ĐIỆN BIÊN

 • Địa chỉ: TP. Điện Biên
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

BỘ CHSQ TỈNH HÀ GIANG

 • Địa chỉ: TP. Hà Giang
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

HĐND – UBND THÀNH PHỐ

 • Địa chỉ: TP. Hà Giang
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

NHÀ MÁY DAO CẠO DORCO

 • Địa chỉ: TP. Hải Dương
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

NHÀ MÁY MAY YIDA

 • Địa chỉ: Cẩm Khê, Phú Thọ
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN

 • Địa chỉ: TP. Điện Biên Phủ
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: 

VINFAT HOÀNG NGUYÊN

 • Địa chỉ: TP. Điện Biên Phủ
 • CĐT:
 • Năm thực hiện: